Bodemverdichting tester

Bodemverdichting wordt beschouwd als een groot probleem in de landbouw. Het gebruik van zware machines en onjuist bodembeheer kunnen leiden tot verdichting van de bodem, waardoor ondoordringbare lagen ontstaan. Dit kan leiden tot verminderde gewasgroei, opbrengst en kwaliteit.