11 augustus 2022

Levering aanvoerlijn optische sorteermachine

Deze week installeerden we onder andere een aanvoerlijn voor een optische sorteermachine bij een veredelingsbedrijf. De aanvoerbunker is voorzien van een te openen voorwand, zodat ook zakken ergonomisch met de hand in de bunker kunnen worden geledigd. Met een gesloten voorwand kan de bunker worden gevuld met een kistenkantelaar. Verder mochten we ook de lijnsturing voorzien. De leestafel is niet voor reuzen, de klant voorziet hier zelf nog een bordes. Wij bedanken de klant voor het vertrouwen!
Diese Woche haben wir unter anderem eine Anfuhr Linie für eine optische Sortiermaschine bei einem Zuchtunternehmen installiert. Der Vorratsbunker ist mit einer zu öffnenden Vorderwand ausgestattet, so dass Säcke ergonomisch von Hand in den Bunker entleert werden können. Der Bunker hat eine geschlossene Vorderwand und kann mit einem Kistenkipper befüllt werden. Der Lesetisch ist nichts für Riesen, hier bietet der Kunde selbst eine Plattform. Wir danken den Kunden für ihr Vertrauen!
This week we installed, among other things, a supply line for an optical sorting machine at a breeding company. The infeed bunker is equipped with a front wall that can be opened, so that bags can be emptied into the bunker ergonomically by hand. With a closed front wall, the bunker can be filled with a box tipper. We were also asked to provide the line control. The reading table is not for giants, the customer himself provides a platform here. We thank the customer for their trust!